Global Running News  Global Running News
Vammat  Vammat
Nutrition Information  Nutrition
harjoittelu  Harjoittelu
Running Information Forums  Forums

   Running Information      USA Running      Running South Africa      Running New Zealand      Running UK      Running Ireland      Running Ireland      Deutsch Laufzeit      Copenhagen Marathon      Suomen Juoksu      Sverige Löpning      Tel Aviv Marathon      Running Australia      Running Kenya      Running Europe      Running Malta      Running Namibia

Tulevaisuuden sponsorit juoksu-urheilussa

Nettikasinot tulevaisuuden sponsoreina juoksu-urheilussa?

Kuka tahansa tai mikä taho tahansa voi alkaa sponsoroida erilaisia urheilutapahtumia, kuten juoksu-urheilutapahtumia tai yksittäisiä juoksijoita. Tarkoituksenmukaista kuitenkin on, että kumpikin taho hyötyy yhteistyöstä jotakin. Olipa sponsori miltä alalta tahansa, on tärkeää, että se pitää sponsoroimastaan lajista ja urheilijasta. Yleisö kyllä huomaa, jos sponsori markkinoi itseään urheilijan avulla vain saadakseen itselleen mainetta ja kunniaa, eikä tällainen toiminta kannata pidemmän päälle.

Koska urheilu on yksi suosituimmista vedonlyöntisivustojen aiheista, on ilmeistä, että nettikasinot ovat potentiaalisia sponsoreita yhä enenevissä määrin urheilijoiden ja urheilu-tapahtumien keskuudessa. Nettikasinoiden maailmassa pyörii isot rahat, joten voisi olettaa, että eri rahapeliyhtiöt haluavat olla osana urheilijoiden sponsorointia tavalla tai toisella. Miksi näin ei kuitenkaan vielä ole? Koska Veikkaus monopoliasemassa toimijana on ainoa lain sallima uhkapeliyhtiö, joka saa markkinoida Suomessa. 

Sponsorien puuttumisesta puhuttu myös aiemmin

Suomalaisen urheilusektorin ongelmana on ollut jo vuosien ajan, ettei yritykset näe sponsoroinnissa minkäänlaista tai ainakaan riittävää lisäarvoa omalle toiminnalleen. Se mielletään ikään kuin yksipuoliseksi hyväntekeväisyydeksi, mitä se tavallaan onkin kun sponsorisuhdetta ei osata hyödyntää.

Tämä taas lisää jo ennestään syvässä talousahdingossa toimivien urheiluseurojen vaikeuksia ylläpitää toimintaansa ja luoda puitteet menestyville urheilijalupauksille. Sponsoritoiminta pohjautuu hyväntekeväisyyteen ja urheiluseurojen toimintaa rahoittavat eniten urheilijoiden vanhemmat ja sukulaiset.

Valitettavan usein on niin, että yritysten sponsorointi jää tasolle, että heille on myyty joku yksittäinen logopaikka seuran vaatteissa, ohjelmalehdyköissä, kentän laitaan tai joulukalentereissa, mutta systemaattinen ja jatkuva yhteistyö koko kauden ajan jää vähemmälle – tai kokonaan pois. Mikä siis toisi toivotun win-win -tilanteen yritysten ja urheiluseurojen yhteistyölle? Olisiko tarvetta strategiselle kokonaisvaltaiselle yhteistyölle ja vuosisuunnitellulle. Sponsoriosaamisen tiedetään olevan todella puutteellista vielä vuosikymmenten jälkeenkin sekä yrityksissä että yllättävää kyllä, myös itse urheiluseuroissa.

Suomalaisilla on opittavaa sponsoroinnissa

Kun miettii kuinka kauan kilpaurheilua on harrastettu, on eriskummallista, ettei urheiluseurat osaa vieläkään konseptoida itseään. Jotta urheiluseurat ja urheilijat saisivat itselleen saman arvomaailman omaavia yrityksiä sponsoreikseen, tulisi urheiluseurojen ottaa ensisijaisesti hommakseen määrittää oma tahtotilansa, kohderyhmänsä, markkinointitarpeensa ja taloudellinen tilanteensa.

Tämän jälkeen on helpompi lähteä kartoittamaan sopivia sponsoriehdokkaita omalle toiminnalle ja yrittää luoda pitkäkestoisia ja molempia osapuolia hyödyttäviä sponsorointiratkaisuja. On käsittämätöntä, että suomalaisten ollessa samaan aikaan hullua urheilukansaa, käytämme kuitenkin urheilun tukemiseen ja sponsoroimiseen yli kolmanneksen vähemmän rahaa kuin muut naapurimaamme, asukaslukuun suhteutettuna.

Sponsorointi on melko uusi asia

Sponsoroinnin historia on verrattain lyhyt siihen nähden, kuinka kauan urheilukilpailuja ja erilaisten tapahtumien järjestämistä on harjoitettu, aina Antiikin olympialaisista lähtien. Joidenkin lähteiden mukaan, urheilua on alettu sponsoroida vasta 1800-luvun loppupuolella ja 1800-luvun puolivälin jälkeen joukkueita alettiin kansainvälisellä tasolla tukea rahallisesti (siitä julkisesti ilmoittaen). Siitä mentiinkin reipas sata vuotta eteenpäin, kunnes Suomessa alettiin puhua sponsoroinnista ja tukea urheiluseuroja heidän arvokkaassa toiminnassaan.

Sponsoroinnissa on tärkeää, että sekä sponsori että sponsoroitu toiminta ovat osa symbioottista suhdetta toimiakseen molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Tutkimuksissa on havaittu, että kuluttajan kohdistamat positiiviset tunteet sponsoroinnin kohteeseen siirtyvät väistämättä myös sponsoroivaan yritykseen tai brändiin. Tässä tapahtuu siis passiivista mieltymystä ja positiivisia mielikuvia tiettyä yritystä tai se brändiä kohtaan.

Juoksu-urheilu voisi hyötyä sponsoroinnista

Kaikki yritykset suorastaan rakastavat erilaisten urheilijoiden sponsorointia, onhan urheilijoita sadoissa eri lajeissa kymmenissä maissa. Kun ajattelee kaiken tuon vapaana liikkuvan markkinapinnan, on sponsorointi yksinkertainen tapa yrityksille liittää itsensä osaksi tiettyjä lajeja ja tulla näin nähdyksi ja kuulluksi kansainvälisesti. Varsinkin yleisurheilukentillä sponsorien halutuimpia mainospaikkoja ovat numerolappujen ylä- ja alareunat.

Jatkuvuus ja pysyvyys sponsoroinnissa luovat vahvemman vaikutuksen ja lisäävät näin sen hyötyjä. Jatkuva sponsorisuhde on hyödyllinen, koska sponsoroinninkeskittäminen samoihin tapahtumiin ja kohteisiin vuosi vuodelta toimii saman tyylisestikuin pitkät mainoskampanjat, eli ajan myötä haluttu viesti vahvistuu. Lisäksi pitkässä sponsorointisuhteessa sponsoroiva yritys oppii ja voi paremmin optimoida sponsoroinninvaikutuksia saadessaan kokemusta samoista tapahtumista kerta toisensa jälkeen.

Millaiset yritykset sponsoroivat juoksu-urheilua?

Jos yritys on sponsoritoiminnassa mukana täydestä sydämestään, on normaalia nähdä kyseisen yrityksen logoja urheilijoiden vaatteissa, tapahtumien mainoksissa ja ohjelmalehdyköissä. Joskus myös sponsorit mainitaan pääyhteistyökumppaneina tai että sponsori x tarjoaa tapahtuman kaikki syötävät ja juotavat. Eritoten juoksu-urheilussa tietyt sponsorit voivat olla esimerkiksi urheiluvaatteiden valmistajat tai juomapullojen maahantuojat. Sponsorit voivat jakaa yleisölle myös omia tuotteitaan kesken tapahtuman.

Sponsoreiden kanssa tehtävä yhteistyö on muuttanut vuosien saatossa muotoaan ja maksimaalisen näkyvyyden lisäksi urheiluseurat tarjoavat elämyksiä sponsoreilleen ja tukijoilleen. Jotkut urheiluseurat järjestävät erilaisia urheilijavierailuja yrityksiin, päävalmentajan piipahtamista sponsoreiden juttusilla ennen ottelua tai parempia istumapaikkoja sponsoriyrityksen edustajille. Monet urheiluseurat tarjoavat myös tyky-toimintaa yrityksille.

Sponsorointiin voivat osallistua kaikenlaiset yritykset ikään ja kokoon katsomatta. Kunhan vain tietty konsensus urheilijoiden, urheiluseurojen ja yritysten välillä löytyy, voi syntyä pitkäaikaisia ja luovia sponsorisuhteita.

Pitäisikö yritysten sponsoroida yksittäistä urheilijaa vai tapahtumia?

Yritykset voivat avoimesti itse päättää, haluavatko he sponsoroida yksittäistä urheilijaa vai strategisesti koko urheilijaseuraa tai tiettyä urheilutapahtumaa. Kaikissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolensa, mutta missäpä niin ei olisi.

Yksittäisten kilpailijoiden sponsoroiminen on toki halvempaa kuin koko seuran tai tapahtumien sponsorointi, mutta kuten liiketoiminnassa yleensäkin, hajauttaminen on joskus parhain vaihtoehto. “Ei kaikkia munia samaan koriin”, sanotaan. Eli kannattaa miettiä, onko yrityksen järkeä sponsoroida pienesti vain yhtä urheilijaa vai sijoittaa kerralla enemmän ja luoda strategisesti kannattavaa ja pitkäkestoista yhteistyötä eri seurojen ja tapahtumajärjestäjien kanssa.

Joskus jotkut suurimmat tapahtumat perustuvat sekä sponsorointiin että hyväntekeväisyystempauksiin, ja näissä yritysten kannattaa ehdottomasti ihan poikkeuksetta olla mukana tavalla tai toisella. Esimerkiksi erilaisiin arvontoihin kannattaa sijoittaa ja lahjoittaa isojakin palkintoja, kuten rahaa ja erilaisia tuotteita, imagoarvon nostamiseksi. Kun yritys lahjoittaa esimerkiksi tapahtuman arvotaan arvokkaan pääpalkinnon, jota markkinoidaan eri medioissa ja urheiluseurojen ja -tapahtumien yhteydessä, saa yritys tavallaan passiivista mammonaa itselleen. Niin sanotusti tekemättä mitään, kaikki puhuvat kyseisestä yrityksestä positiivisessa mielessä.

Miksi vasta suuri voitto saa sponsorit heräämään?

Monesti on ihmetelty, että sponsorit heräävät vasta sitten kuin hyeenat apajille, kun jokin yksittäinen urheilija tai joku joukkue voittaa jotakin, yleensä kultaa. Miksei sponsorointia tehdä silloin kun urheilijat ovat vasta kovassa nosteessa ja kaipaavat sekä taloudellista että verkostollista tukea? Onko totta, että tukijoita on helpompi saada vai silloin kun on jo menestynyt eikä menestymässä?

Aina ei voi voittaa, ja menestys tuo uusia sponsoreita urheilijoiden ja urheiluseurojen matkaan, mutta pitkällä aikavälillä vain uskollisimmat tukijat muistetaan ja ne saavat nauttia täydellistä kansalaisluottamusta myös yleisöltä. Sponsoritoiminta on samankaltaista kuin normaali liiketoiminta. Välillä menestytään ja välillä tulee vaisumpia aikoja. Tärkeintä on että ketään ei jätetä yksin ja siinä on sponsoritoiminnan suola. Yhteistyötä tarvitaan, ei kukaan pärjää yksin. Ja tämä pätee myös monopoliasemassa keikkuvaan Veikkaukseenkin.

Sponsorisuhde on pitkäaikainen kumppanuus

Täydellisessä sponsorisuhteessa kumpikin taho ymmärtää toistensa tarpeet ja tavoitteet ja toimii niiden mukaan, huolehtien kumppanistaan. Nykyään ei enää toimi kannattavasti se, että yrityksille myydään vai logopaikka jonnekin tietyksi aikaa, vaan sponsoriyritystä osallistetaan urheilijoiden ja urheiluseuran arkeen.

Toki perinteisistä näkyvyyksistä ei luovuta, katsomoiden laidat koreilevat nyt ja jatkossakin haluttuja mainospaikkoja, kuten myös kaikkien treeni- ja pelipaitojen rinnuksissa pääkumppaneiden logot. Sponsoreista onkin tullut tänä päivänä enemmän urheiluseurojen ja urheilijoiden yhteistyökumppaneita.

Sponsoroinnissa ja tapahtumamarkkinoinnissa pitkillä yhteistyösuhteilla on selkeitä hyötyjä sekä yrityksille itselleen että sponsoroinnin kohteelle. Mitä pidempään yritys on sponsoroinut samaa urheilutapahtumaa, sitä paremmin yrityksen nimi kietoutuu yleisön mielissä yhteen sponsoroitava urheilutapahtuman kanssa.

Yhdistetäänkö sponsorin maine urheilijoihin?

Vaikka valtaosasta sponsoreiksi haluavista ja sponsoreina toimivista yrityksistä ei puhuta julkisuudessa sen enempää, niin Suomen mittakaavassa kaikki pienetkin lipsahdukset voivat henkilöityä ja helposti ihmisten mieli vääristyy epäoleellisten seikkojen vuoksi urheilijoiden kannalta epäedulliseen suuntaan.

Muutamia otsikoihin nousseita sponsoreita ovat:

  • Oulu Kärppien tukija kauppaketju Kärkkäisen johtohahmo Juha Kärkkäinen, jonka kärkkäät kommentit yhteiskunnallisiin asioihin on saanut ihmiset suorastaan raivostumaan ja dissaamaan myös Oulun Kärppiä, vaikkei joukkueella ole osaa eikä arpaa Kärkkäisen aiheuttamaa kohuun tai kommentointeihin.
  • Tampereen monitoimiareenan nimestä on saatu kiistellä useaa otteeseen pääsponsori Uros Oy:n rahasotkujen vuoksi, vaikkei sponsorin aiheuttamat yksityiset sotkut pitäisi vaikuttaa monitoimiareenan toimintaan.
  • Kaupin pesäpallokatsomossa huomio kiinnittyi joukkueen paidoissa komeilevaan urheiluvaikuttaja Aleksi Valavuoren nimeen, joka on tuomittu törkeästä veropetoksesta. 

Joitakin urheiluseuroja on sponsoreidensa vuoksi arvosteltu, että miten ne kehtaavat mainostaa sellaisia ja tällaisia sponsoreita, mutta talousahdingossa painiskelevilla urheiluseuroilla ei taida olla edes valinnanvaraa tai ylipäänsä varaa alkaa valitsemaa sponsoreitaan. Kaikki otetaan vastaan, mitä saadaan. On toki suotavaa, että urheilijat voisivat ongelmitta kantaa sellaisen tukijan nimeä pelipaidassaan, jonka arvot pystyy allekirjoittamaan.

Mielipiteet muuttumassa monopoliasemasta

Kaikki tietävät, että suomalainen rahapeliyhtiö Veikkaus on nauttinut yli 80 vuoden ajan monopoliasemasta Alkon tavoin suomalaisten himojen tyydyttäjänä. Alko tekee sen sisäisesti ja Veikkaus on hoitanut raha-asiat mallilleen tai pyllylleen monilla.

Veikkaus on kuitenkin viimeisimmän osavuosikatsauksensa mukaan valmis luopumaan monopoliasemastaan ja siirtymään lisenssimalliin, kuten rakas naapurimaamme Ruotsi. Ruotsissa on todettu lisenssijärjestelmän pyörivän todella hyvin ja kateellinen Veikkaus haluaisi oman osansa tuollaisesta menestyksestä. Jos Veikkaus siirtyy lisenssimalliin, toimivat tämän myötä kaikki maat niin sanotusti samoilla pelisäännöillä.

Veikkauksen varatoimitusjohtajaa haastateltiin taannoin ja hänen mukaansa rahapelaamiseen liittyvä säännöstely rajoittuu tällä hetkellä vain Veikkaukseen, kun samaan aikaan kaikki ulkomaiset rahapeliyhtiöt saavat toimia ilman rajoituksia. Lisenssi muuttaisi kaiken. Ulkomaiset peliyhtiöt eivät esimerkiksi maksa verojaan Suomeen, eikä niitä ole velvoitettu toimivan vastuullisesti. Jos Veikkaus saisi samanlaisen aseman kuin Ruotsin Spelinspektionen, niin kilpailuasetelma olisi yhdenvertainen.

Veikkaus huolissaan monopoliasemastaan

Veikkauksella ollaan erityisen huolissaan siitä, kuinka noin puolet kaikesta digitaalisten rahapelimarkkinoiden tuloista Suomessa valuvat suoraan ulkomaisille nettikasinoille. Euroopassa on jo monta maata, jotka ovat ottaneet Ruotsin tavoin lisenssijärjestelmän ja lakkauttaneet monopoliasemansa rahapelimarkkinoilla. Esimerkiksi Ruotsissa toimivilta rahapeliyrityksiltä vaaditaan toimilupa Ruotsin Spelinspektionilta ja kyseisen luvan saaneet peliyritykset maksavat Ruotsiin 18 prosentin suuruista peliveroa.

Ruotsin pelimarkkinoiden pelilisenssin omaavilla nettikasinoilla on monilla myös Maltan (MGA, Malta Gaming Authority), Viron (Vero- ja Tullihallitus) tai Curacaon pelilisenssi. Maltan ja Viron pelilisenssit takaavat verovapaat voitot nettikasinoilla suomalaisille pelaajille. Ulkomaiset online-kasinot eivät voi rekisteröityä Suomeen tai markkinoida Suomessa, mutta pelaaminen näillä kasinoilla on kuitenkin laillista. Suomi olisi varmasti houkutteleva maa ulkomaisille nettikasinoita operoiville yrityksille, jos Suomikin ottaisi käyttöön lisenssijärjestelmän. Lieneekö tämä tapahtuvan jopa lähitulevaisuudessa?

Speak Your Mind

*